Veiligheid

 

Op het schietpunt/ schietbaan is het niet toe gestaan om alcohol te nuttigen, ook is het gebruik van alcohol voordat men gaat schieten ook niet toe gestaan. Als men de taak van baancommandant gaat uitvoeren is alcohol ook van tevoren en tijdens het uitvoeren van de taak niet toe gestaan.

(ook drugs en medicijnen vallen onder dezelfde regels).

wapeneigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor hun wapens en munitie, ook bij uitlenen (laat ze nooit onbeheerd achter).

De baancommandant heeft de verantwoordelijkheid op de baan dus ook het laatste woord. Dus respecteer hem en zijn commando’s. 

Houdt je aan de wettelijke bepalingen .   

                           

Algemeen

 

behandel ieder wapen of het geladen is tot je zelf er van overtuigd bent dat het ontladen is.

Schutters laten het wapen voor en na zijn  schietbeurt  door een b.c. controleren.

Ga altijd serieus om met wapens en munitie dus richt ook nooit een wapen op een levend wezen niet serieus en ook niet voor de grap.

Bij binnenkomst worden de wapens in de daarvoor bestemde rekken geplaatst.

 

Schietpunt

 

Om het  overzicht voor de b.c te behouden op het schietpunt is het zonder toestemming niet geoorloofd zich op de baan te bevinden.

Het is niet toegestaan om discussies te voeren op het schietpunt niet met b.c. en niet onder elkaar dit kan in de kantine na de schietbeurt.

In geval van onenigheid zal de b.c. een beslissing nemen ,deze wordt ten allertijden uitgevoerd.

Indien  men het niet eens is met de beslissing van de  b.c. en na overleg er nog uitkomt met elkaar is het mogelijk om een bestuurslid hierin te betrekken / bemiddelen .

Wapens zijn ten altijd ontladen en geopend tenzij er daadwerkelijk geschoten wordt

Zorg dat de loop altijd een veilige richting op wijst bij verplaatsen van het wapen maar ook zo dat de b.c. kan zien dat het wapen ontladen is. En is de vinger NOOIT op de trekker.

Op het schietpunt wijst de loop altijd naar de kogelvanger.

 

Het tonen van je wapen is toegestaan maar de werking alleen op het daadwerkelijke schietpunt dit geldt ook voor ontladen wapens.

Wapenonderhoud voor eigen wapens is niet toegestaan op het schietpunt dit gehoord thuis te worden gedaan.

Blijf altijd van andermans materiaal af tenzij je toestemming hebt en de b.c. hier van op de hoogte is gebracht. Na de schietbeurt wordt er van de schutter verwacht dat hij zijn of het   clubwapen ter controle aan de b.c. toont.

 

Baancommando’s

 

Schutter op de schietpunten

De schutter mag op het schietpunt gaan staan.

 

Oor en oog beschermers plaatsen

Wapens laden

Vanaf dit commando mag het wapen geladen worden

 

Indien gereed kan er gevuurd worden

Vanaf dit commando mag schutter het wapen op scherp worden gesteld en gevuurd worden.

 

Vuur vast (dit commando wordt gegeven bij een onveilige situatie)

Wat te doen bij bovenstaand commando :

1 wapen ontladen

2 twee stappen naar achter

3 verdere instructie van b.c. afwachten

 

Stop stop stop

1 leg het wapen met de loop in de richting van het schiet punt .

2 verder als bij regel twee van het commando vuur vast.

 

Laatste ronde betekend laatste patronen die zich in het wapen bevinden af te vuren .

 

Wapens ontladen

Wapen open en ter controle aan de b.c. aan bieden   

You don't have any slide!